سال رونق تولیدTehran Customs Brokers Union

قوانین و مقررات سایت

ثبت نام اولیه اعضا در تعاونی کارگزاران گمرکی ایران آغاز شد

به اطلاع کلیه کارگزاران گمرکی محترم می‌رساند، با تلاش همکاران شما تعاونی کارگزاران گمرکی ایران در شرف تاسیس می‌باشد، برآورد سرمایه اولیه پانزده میلیارد ریال و حداکثر سهم پیش‌بینی شده برای هر عضو در مرحله اول پانزده میلیون ریال می‌باشد.  میزان یک‌سوم سرمایه تعهد شده در ابتدای فعالیت تعاونی و پس از برگزاری مجامع عمومی و تعیین هیات مدیره بایستی پرداخت شده و ده‌درصد آن مبلغ (یعنی حدود ۵/۳ درصد سرمایه اولیه هر عضو) بایستی پس از ثبت اولیه و افتتاح حساب تعاونی، همزمان با ثبت نام به حساب تعیین شده تعاونی واریز تا امکان حضور عضو در مجمع عمومی فراهم گردد.  لذا از کلیه همکاران محترم که متقاضی عضویت در تعاونی می‌باشند خواهشمنداست حداکثر ظرف یکهفته از این تاریخ (لغایت سیزدهم خردادماه نود و پنج) نسبت به تکمیل فرم مربوطه در  اینجا اقدام و آن را به اتحادیه ارسال فرمایند