سال رونق تولیدTehran Customs Brokers Union

قوانین و مقررات سایت

عزم ملی و مدیریت جهادی، ابزارهای رشد اقتصاد در سال ۹۳3

انتخاب نام برای هر سال کم‌کم از یک نماد آرمانی به یک فرآیند مدیریتی تبدیل می‌شود.  مدیران ارشد که در سالهای اول، نام انتخاب شده را یک هدف‌گذاری کلی برای برنامه‌ریزی می‌دیدند، اکنون آماده می‌شوند تا تمامی استراتژی‌ها را با این رویکرد بازنویسی کنند.
امسال، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی است.  اینها شاید کلیدی‌ترین کلمات درمان بیماری اقتصادی ایران است.
فرهنگ اگرچه همیشه برای ایرانیان مهم بوده‌است ولی تمرکز بر فرهنگ اقتصادی نگرشی جدید است.  مفاهیمی مثل وجدان‌کاری، مسئولیت پذیری، وظیفه شناسی، تاثیر و اهمیت رفتارهای شخصی در اقتصاد کلان، اهمیت حرکتهای گروهی، اقتصاد علمی، ‌جایگاه مالیات به عنوان یک ارزش اجتماعی و یک رکن اقتصادی را می‌توان از جمله مواردی دانست که باید از جنبه شعار خارج نموده و به یک باور اجتماعی بدل کنیم.
اینهمه اما با یک عزم ملی انجام پذیر خواهد بود.  شیرینی منافع شخصی گاهی باعث می شوند تا چشم بر منافع کلان جامعه ببندیم.  توجیهاتی از قبیل اینکار را همه می کنند و یا اگر من اینگونه نکنم نمی‌توانم رقابت کنم و نظایر اینها را با یک عزم ملی باید برچید.  یک رستاخیز تا بتوان با اتکا بر آن به جای تاسی به نادرستهای دیگران، دیگران را وادار به تبعیت از راستی‌هایمان کنیم.
و مدیریت جهادی.  شاید مهم ترین حلقه این زنجیر است.  در سالهای گذشته، برخی عدم حمایتها از مدیران اجرائی آنها را در اجرای مقررات محتاط کرده است. تلقی عمومی اینکه چنانچه در موردی مشکوک شدیم سخت گیری به نفع دولت شایسته و رعایت حال مراجعه کننده خطا محسوب میشود جو بی‌اعتمادی را در مراجعین رواج داده و باعث می‌شود بطور ناخودآگاه حاشیه امنیتی را برای خود فرض کرده و در اعلام وضعیت یا درخواست خود لحاظ کنند.  اگر باید چیزی بخواهند بیش از نیاز بخواهند تا مسئول مربوطه به حد واقعی نیاز آنها راضی شود و اگر قرار است چیزی بدهند کمتر اعلام کنند تا از پس چانه زنی‌ها به همان میزان واقعی یا حداقل کمی بیشتر مجبور شوند.  از سوی دیگر بخشنامه‌ها و مقررات متعدد و متعارض یکدیگر لازم میدارد تا مدیران با توجه به روح قانون و با اعتماد و اطمینان از حمایتهای قانونی، با سرعت و جدیت دستورات لازم را صادر کنند.  مسئله بعدی مسئله زمان است.  باید بدانیم در مسائل اقتصادی، زمان یک عامل اساسی است.  در بسیاری موارد تحقق حقوق مراجعین در گرو اقدام در لحظه است، چنانچه مراجعه کننده به مراجع دولتی دریابد که رسیدن به حق قانونی‌اش متضمن صرف زمان آنهم در همان بزنگاه انجام کار است، این به منزله عدم رعایت حقوق اوست و وی حتما از مطالبه آن صرف نظر کرده و به سایر راهکارهای قانونی یا غیر آن متوسل خواهد شد.  هنگامی که اتومبیل شما توقیف شده و برای آزاد کردن آن نیاز به گواهی عدم خلافی دارید، زمانی برای چانه زدن نیست، انچه مطالبه میشود ولو تا حدودی از نظر شما غیر واقعی باشد خواهید پرداخت.  اگر کالای شما در گمرک موجود است و هر روز مشمول هرینه گزاف انبارداری می‌شود، حتی مجال اعتراض به مبلغ انبارداری را هم ندارید، زیرا هر روز توقف کالا و طی مسیرهای طولانی اداری تا رسیدن به نتیجه ممکن است شما را به حق اولیه‌تان برساند ولی قطعا مشمول هزینه‌های جدیدی شده‌اید که دیگر جای اعتراض ندارد و در اینگونه موارد مجبور خواهید شد یا به مطالبه انجام شده تن دهید و یا راهی دیگر برای حل موضوع برگزینید.  هنگامی که برای خرید خارجی خود به بانک مراجعه کنید و زمان دریافت ارز لازم به یکماه و بیشتر برسد، این به معنی عدم دریافت ارز است.  اینجا جای مدیریت جهادی است، مدیریتی که با درک ارزش زمان و با اتکا به خداوند، همانگونه که در عرصه جهاد لازم است، در لحظه تصمیم گرفته و در لحظه عمل کند، اگرچه احتمال خطا هم در میان باشد.
به امید آنکه سال جدید در همه ما این تحول را ایجاد کرده باشد تا با درک اهمیت این شعار سنحیده و ممتاز، خالصانه در راه تحقق آن تلاش کنیم.   انشاا...
اصغر مظاهری
کارگزار گمرکی

Tags: 
پیوست: